Training – mentale stimulatie

Australian Labradoodles zijn hele slimme dieren. Een goed opvoeding van deze honden is van cruciaal belang. Ze leren heel snel, ook de verkeerde dingen. Daarom is het heel erg belangrijk om ze in vroeg stadium van hun leven beginnen op te leiden.
De eerste fase van de opvoeding zal bij de fokker plaats vinden. Een verantwoordelijke fokker socialiseert de pups, en is hier iedere dag mee bezig – niet alleen om hiervan foto en video documentatie te maken (voor meer informatie zie het onderwerp – “Hoe socialiseer ik de pups voordat deze bij u terecht komen”) Zodra de pup onder uw verantwoordelijkheid valt – is het verder aan om met dit proces door te gaan.
De eerste stap die u als nieuwe baas zou moeten zetten is uw pup op de “honden peuterspeelzaal”, de puppycursus, in te schrijven. Dergelijke puppycursussen besteden veel meer tijd aan de socialisatie dan aan vervolgopleidingen.
Je leert natuurlijk de basiscommando’s, zoals: zit, blijf, aan een riem lopen, terugkomen op commando of een fluitsignaal etc. Het gaat echter om dat uw pup voor het bereiken van de leeftijd van 16 weken, wanneer de socialisatieperiode eindigt, allerlei stimulansen krijgt. De trainer moet elke pup individueel benaderen, zodat hij voor elke pup de juiste ontwikkelingstraject kan bepalen.
Het is zeer belangrijk dat het school waarop u uw hond inschrijft cursussen aanbiedt, welke gebaseerd zijn op trainingen met positieve stimulansen. Als je op je vraag of een wurghalsband (slipketting) tijdens de cursus toegestaan is een bevestigend antwoord krijgt, dan weet je, dat je je hond op zo’n school niet moet inschrijven.
Hondenscholen bieden meestal verschillende soorten vervolgcursussen. Een goede cursus kan u en uw hond veel plezier bezorgen, en de band met uw hond versterken. Er zijn scholen die cursussen algemene gehoorzaamheid (obidience) aanbieden, of hondesporten (agility) of zelfs cursussen spoorzoeken. Een algemene gehoorzaamheid cursus is (na de puppycursus) een must, en na deze gevolgd te hebben kun je zelf beslissen welke kant je op wilt.

Tot slot wil ik graag enkele woorden aan hondesporten (agility) wijden. Het laten beoefenen van hondesporten geeft je hond een kick (wat niet goed is). Het laat het adrenalineniveau stijgen, en niet iedereen weet, dat er een week nodig is, om het te laten zakken tot normaal niveau. Sommige hondendeskundigen zijn begonnen met het promoten van Stress Free Agility”, wat een goede oplossing lijkt te zijn; echter, het is nieuwe kennis, die nog niet op grote schaal verspreidt is.
Kortom u moet uw hond niet onnodig opzwepen.

Włochata Pasja
Fokker van originele Australian Labradoodles
www.australische-labradoodle.nl

0 Comments

volgend bericht?

Verzorging van uw Australian Labradoodle

De vacht van een pup is heel eenvoudig te verzorgen. Het is voldoende om deze zo nu en dan te borstelen. Na de 10de levensmaand vindt er vachtwisseling plaats. Vanaf dat moment dient er veel meer aandacht aan geschonken worden. Zelfs tot 2 – 3 keer per week....