Gezondheidseisen

Gezondheidseisen
De fokker die volgens het fokreglement van ALFA-Europe een nestje gefokt heeft, heeft er alles aangedaan om een zo gezond mogelijke pup te fokken.
Niet alleen door een nauwgezette en liefdevolle verzorging van het nestje binnen het gezin, maar ook omdat het nestje gefokt is met gezonde en geteste ouderdieren.

Verplichte testen/onderzoeken voor de ouderdieren

Omdat er bij de ontstaansrassen en dus ook bij Australian Labradoodles een aantal erfelijke aandoeningen kunnen voorkomen, worden alle ouderdieren op een aantal mogelijke ziekten getest om te voorkomen dat er erfelijke aandoeningen in het ras ingefokt worden.

Gezondheidsonderzoekingen (De Algemene Gezondheidsverklaring)

Soms komen afwijkingen (ook erfelijke afwijkingen) pas op latere leeftijd aan het licht. Daarom heeft ALFA-Europe vanaf 1 mei 2010 verplicht gesteld dat bij iedere inenting van de fokhonden de eigen dierenarts een gezondheids- verklaring van de fokhond ondertekent.

In deze officiële verklaring staan naast de gegevens van de hond,
-of dat de dierenarts aanraadt om tijdelijk niet met de hond te fokken (bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde diagnose vermoedt of gesteld heeft,
-of dat de dierenarts afraadt om met de hond te fokken,
-of dat de dierenarts geen bezwaar ziet om met de hond te fokken.

Heeft de reu en/of de teef geen geldige gezondheidsverklaring, dan kan er geen nestje gefokt worden.

Naast de Algemene Gezondheidsverklaring heeft ALFA-Europe in het fokreglement de volgende verplichte testen met betrekking tot de volgende mogelijke afwijkingen opgenomen.

Heupdysplasie

Het is bij ALFA-Europe verplicht de fokhond de heupen en ellebogen te laten röntgen. De foto’s worden door een speciale kliniek gemaakt en worden door een deskundige panel en/of een ervaren dierenarts beoordeeld.
Heupdysplasie is een door erfelijke én door uitwendige factoren beïnvloedbare ontwikkelingsstoornis/afwijking van het heupgewricht. Ook is er een sterke samenhang met het voedingspatroon.
De voedingsadviezen van de fokker dient u dan ook met zorg op te volgen.

Elleboogdysplasie

Ook elleboogfoto’s zijn verplicht. Deze foto’s worden ook door een speciale kliniek gemaakt en door een deskundig panel en/of door een ervaren dierenarts beoordeeld.
Elleboogdysplasie is evenals heupdysplasie erfelijk maar kan ook door uitwendige oorzaken veroorzaakt worden zoals overbelasting of een trauma doordat de hond ergens met groot geweld tegenaan is gebotst. Wanneer er dan bijvoorbeeld een stukje bot afbreekt en dit in het gewricht gaat rond zwerven kan dit tot ernstige beschadigingen en tot ernstige kreupelheid leiden.

OptiGen test

Deze DNA-test stelt vast of de hond over een bepaald stukje gen beschikt dat PRA-prcd (dit is een bepaalde oogafwijking dat tot blindheid kan leiden) kan veroorzaken.
Een hond kan dit stukje gen niet hebben, drager (carier) zijn of lijder.
Als een hond drager is mag er wel mee gefokt worden mits de andere hond geen drager is (dit moet vastgesteld zijn d.m.v. de OptiGen-test. Is de hond lijder dan mag er niet mee gefokt worden.
Deze test is absoluut noodzakelijk omdat je anders blindheid in het Australian Labradoodle ras zou kunnen fokken.

NB. Ook voor andere recessieve overerfbare ziekten geldt dat men onder bepaalde voorwaarden mag fokken. Zo mag een carier (drager) alleen gedekt worden door een hond die vrij is van deze bepaalde aandoening.

Andere testen

Andere testen zijn vooralsnog niet verplicht. Zodra die noodzakelijk blijken te zijn zullen die op deze pagina vermeld worden. Daarom is feedback van de pupkoper aan de fokker en/of aan ALFA-Europe noodzakelijk. Zie bij meldpunt in het linker menu!

Bronnen:
http://www.alfa-europe.org/NL/gezondheidseisen.htm

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

volgend bericht?

De Inteeltcoëfficiënt

Rutland Manor, een van de scheppers van het Australische Labradoodle ras, accepteert in zijn programma een inteeltindex van maximaal 10%. In de meeste gevallen ligt deze echter tussen 0,5% en 3%. Deze hoge standaard is het resultaat van ruim 20 jaar hard en zorgvuldig...

Waarborgen

De Gedragscode en het Fokreglement beschermen zowel de pupkoper als de fokker Waarborgen voor de pupkoper Doordat de fokker de gedragscode ondertekent, weet de pupkoper dat de fokker gebonden is aan het fokreglement van ALFA-Europe en dus ook aan de wettelijke...

Het inentings – en ontwormingsprogramma

Pasgeboren puppy’s worden beschermd door de antistoffen die in de moedermelk zitten (het zgn. colostrum). Daarna komt er een periode waarin deze antistoffen de kleintjes niet langer bescherming geven en zij ook nog niet in staat zijn zelf weerstand op te bouwen. Juist...