De Inteeltcoëfficiënt

Rutland Manor, een van de scheppers van het Australische Labradoodle ras, accepteert in zijn programma een inteeltindex van maximaal 10%. In de meeste gevallen ligt deze echter tussen 0,5% en 3%. Deze hoge standaard is het resultaat van ruim 20 jaar hard en zorgvuldig werken met de juiste tijdsintervallen en concrete aanleidingen voor het inbrengen van concrete infusies.
Met behulp van een daarvoor bestemd programma zijn wij voor elke afzonderlijke combinatie van fokdieren in staat de inteeltcoëfficiënt te bepalen.
De inteeltcoëfficiënt van de geplande nestjes van Włochata Pasja:
Rutlands Cara mel Passion/Rutlands Black Onyxe — 2,6%
Rutlands Golden Glamour/Rutlands Black Onyxe — 2,0%
Rutlands Golden Glamour/Hyland Myst Knos sos — 1,0%
Wlochata Pasja Filigree Surprise/Rutlands Black Onyxe – 2,1%

Włochata Pasja
Fokker van originele Australian Labradoodles
www.australische-labradoodle.nl

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

volgend bericht?

Waarborgen

De Gedragscode en het Fokreglement beschermen zowel de pupkoper als de fokker Waarborgen voor de pupkoper Doordat de fokker de gedragscode ondertekent, weet de pupkoper dat de fokker gebonden is aan het fokreglement van ALFA-Europe en dus ook aan de wettelijke...

Gezondheidseisen

Gezondheidseisen De fokker die volgens het fokreglement van ALFA-Europe een nestje gefokt heeft, heeft er alles aangedaan om een zo gezond mogelijke pup te fokken. Niet alleen door een nauwgezette en liefdevolle verzorging van het nestje binnen het gezin, maar ook...

Het inentings – en ontwormingsprogramma

Pasgeboren puppy’s worden beschermd door de antistoffen die in de moedermelk zitten (het zgn. colostrum). Daarna komt er een periode waarin deze antistoffen de kleintjes niet langer bescherming geven en zij ook nog niet in staat zijn zelf weerstand op te bouwen. Juist...