Rutland Manor, een van de scheppers van het Australische Labradoodle ras, accepteert in zijn programma een inteeltindex van maximaal 10%. In de meeste gevallen ligt deze echter tussen 0,5% en 3%. Deze hoge standaard is het resultaat van ruim 20 jaar hard en zorgvuldig werken met de juiste tijdsintervallen en concrete aanleidingen voor het inbrengen van concrete infusies.
Met behulp van een daarvoor bestemd programma zijn wij voor elke afzonderlijke combinatie van fokdieren in staat de inteeltcoëfficiënt te bepalen.
De inteeltcoëfficiënt van de geplande nestjes van Włochata Pasja:
Rutlands Cara mel Passion/Rutlands Black Onyxe — 2,6%
Rutlands Golden Glamour/Rutlands Black Onyxe — 2,0%
Rutlands Golden Glamour/Hyland Myst Knos sos — 1,0%
Wlochata Pasja Filigree Surprise/Rutlands Black Onyxe – 2,1%

Włochata Pasja
Fokker van originele Australian Labradoodles
www.australische-labradoodle.nl