Waarborgen

De Gedragscode en het Fokreglement
beschermen zowel
de pupkoper als de fokker

Waarborgen voor de pupkoper
Doordat de fokker de gedragscode ondertekent, weet de pupkoper dat de fokker gebonden is aan het fokreglement van ALFA-Europe en dus ook aan de wettelijke regelgeving met betrekking tot het welzijn van dieren!

Bovendien garandeert de fokker, die zijn honden bij ALFA-Europe heeft registreerd dat de puppen in huis bij de fokker opgroeien en gesocialiseerd worden.

Registratie van de fokhond betekent dat beide ouderdieren over de juiste afstamming en alle gezondheidspapieren én over een DNA-profiel beschikken. De hond wordt op de ALFA-Europe website met een foto en registratienummer vermeld (zie bij geregistreerde honden) en wordt in een database opgenomen. ALFA-Europe heeft met het Van Haeringen Laboratorium
(www.vhlgenetics.com) een contract afgesloten dat Australian Labradoodle fokkers voor hun honden via ALFA-Europe een DNA-profiel kunnen laten maken (zie ook permanente identificaties in het linker menu).

Alle pups én beide ouderdieren hebben dus een DNA-profiel. Heeft de pup en/of de ouderhond(en) geen DNA-profiel, heeft men geen tasbaar bewijs of de pup wel een echte Australian Labradoodle is.

Nestregistratie betekent dat het nestje afkomstig is van geregistreerde honden. Ieder nestje krijgt een eigen registratie nummer. Door te controleren op de website van ALFA-Europe (zie geregistreerde nestjes) kan men van zowel de fokhonden als het nestje zien of de registratienummers overeenkomen!

Tijdens het surfen kan men een website van een fokker tegenkomen die beweert te fokken volgens het ALFA-Europe Fokreglement. Of zie je fokhonden afgebeeld die ALFA-Europe geregistreerd zijn en dan naast of onder hun afbeelding een ALFA-Europe registratielogo hebben met een uniek nummer. Door deze nummers te controleren op de website van ALFA-Europe kan men nagaan of de fokhond wel hetzelfde nummer heeft als de fokker op zijn website vermeldt.

Is dit na vergelijking niet het geval dan misbruikt de fokker ons registratielogo en probeert hij de pupkoper te misleiden. Wij stellen het op prijs wanneer men dit dan ons laat weten (zie linker menu bij “Meldpunt”). ALFA-Europe kan dit dan controleren en eventueel passende maatregelen nemen.

Allergievriendelijkheid
Alle geregistreerde fokhonden stammen af van bewezen allergievriendelijke foklijnen. Allergievriendelijk betekent niet dat de hond helemaal geen allergische reactie kan veroorzaken bij mensen die heel erg allergisch zijn. ALFA-Europe raadt dan ook mensen met een ernstige allergie aan om op huisbezoek te gaan bij allergische mensen die reeds een Australian Labradoodle hebben om in deze vaak reeds allergeen-arme omgeving te ervaren of men allergisch reageert op de hond.

Koopcontract
De fokkers die bij ALFA-Europe hun fokhonden en nestjes hebben laten registreren werken altijd met een koopcontract waarin de garanties en rechten en plichten van de pupkoper en verkoper is geregeld.

Informatiepakket
Pupkopers krijgen van de fokker een uitvoerig informatiepakket met nuttige tips en adviezen mee over voeding, verzorging, training en opvoeding van de pup.

Aanschaf van een Australian Labradoodle pup buiten de EU.
ALFA-Europe is voor fokkers binnen Europa. Wil men een Australian Labradoodle aanschaffen uit een land buiten de Europese Unie dan moet men zich het volgende realiseren. Men is dan gebonden aan de importregels van de EU, regels met betrekking tot verplichte inentingen, wijze van transport en inklaring (douane) etc. Dit heeft wel consequenties voor de socialisatieperiode die u met uw hond kan doorbrengen. Zo kan de pup eerst met 3 maanden tegen rabies ingeënt worden, waarna de pup pas na een wachttijd van 21 dagen in Europa mogen worden ingevoerd. De pup is dan ongeveer 16 weken oud als hij bij de pupkoper arriveert. Je hebt dan als pupkoper geen invloed op de belangrijkste periode van zijn leven. De enige manier om deze importbepaling te omzeilen is door de pup zelf te gaan halen bij de fokker (dwz. in het land buiten de EU).

Voor meer inlichtingen over de invoer van honden van buiten de EU raadpleeg de linkpagina.

Terzijde
Beginnen met fokken? Fokken is heel iets anders dan hondjes produceren. Zoals al uit voorafgaande tekst en de website blijkt, komt er heel wat bij kijken om over het socialiseren, poepjes opruimen en het verzorgen maar te zwijgen. Een verantwoorde fokker is al maanden van te voren bezig met plannen, organiseren. Is het nestje er eenmaal dan is de fokker de hele dag, 7 dagen in de week en gedurende 8 of 9 weken op intensieve wijze bezig met het nestje en alles wat daar mee samenhangt. Denk je hier toch serieus over na, lees dan vooral de informatie: “Starten met fokken?” in het linker menu.

Bronnen:
http://www.alfa-europe.org/NL/waarborgen-pupkoper.htm

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

volgend bericht?

De Inteeltcoëfficiënt

Rutland Manor, een van de scheppers van het Australische Labradoodle ras, accepteert in zijn programma een inteeltindex van maximaal 10%. In de meeste gevallen ligt deze echter tussen 0,5% en 3%. Deze hoge standaard is het resultaat van ruim 20 jaar hard en zorgvuldig...

Gezondheidseisen

Gezondheidseisen De fokker die volgens het fokreglement van ALFA-Europe een nestje gefokt heeft, heeft er alles aangedaan om een zo gezond mogelijke pup te fokken. Niet alleen door een nauwgezette en liefdevolle verzorging van het nestje binnen het gezin, maar ook...

Het inentings – en ontwormingsprogramma

Pasgeboren puppy’s worden beschermd door de antistoffen die in de moedermelk zitten (het zgn. colostrum). Daarna komt er een periode waarin deze antistoffen de kleintjes niet langer bescherming geven en zij ook nog niet in staat zijn zelf weerstand op te bouwen. Juist...