Wlochata Pasja Earth Goddess

Wlochata Pasja Earth Goddess

Wlo­chata Pasja Earth Goddess

AES-F14004C_WP-Earth-Godess

Ras: Austra­li­sche Lara­do­odle
Naam: Wlo­chata Pasja Earth God­dess
Ouders:
moeder: Rutlands WH Gol­den Gla­mour
vader: Rutlands Black Onyxe

Inschri­jving bij ALFA EUROPE — zul­len wor­den gere­gi­stre­erd zodra ze de leeftijd bere­ikt heb­ben, waarop alle vere­iste medi­sche testen uit­ge­vo­erd kun­nen wor­den.
kleur: goud

vacht: golvend

maat: mini / midden

Testen:
Prcd-PRA: CLEAR by paren­tage
Penn Hip: Excel­lent, resul­ta­ten beschik­baar bij de fok­ker en bij de orga­ni­sa­tie ALFA EUROPA

Hey, Mijn naam is God­dess. God­dess van de aarde — zo noem­den ze mij. Ik ben prach­tig teefje met onge­lo­oflijke bere­idheid om met men­sen samen te werken. Toen ik klein was, was ik ove­ral te vin­den. Nu ben ik een vol­was­sene, even­wich­tige teef — dit heb ik van mijn mama. Ik luister heel erg naar mijn baasje, zelfs wan­neer ik ach­ter de kat aan jaag kom ik direct terug als ze me roept. Ik hou van wan­de­len, ben vre­se­lijk nie­uws­gie­rig naar de wereld – het meest als het hek open is. Ik loop niet weg .… Ik ga gewoon ver­ken­nen. Ik ben voor niets of iemand bang. De vre­emd­ste voor­wer­pen wek­ken mijn nie­uws­gie­ri­gheid. Ons baasje zegt dat ik ook een gewel­dige vervan­gende moeder ben.
Ik ben dol op zor­gen voor de pups Cara­mel en Fili .

Hier zijn een aan­tal van mijn foto’s van de show:

Labradoodle Goddess

Labra­do­odle Goddess

Labradoodle Earth Goddess

Labra­do­odle Earth Goddess

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Tra­ining:

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wlo­chata Pasja
Fok­ker van Ori­gi­nele Austra­lian Labradoodles