Rutlands WH Golden Glamour

rutlands-wh-golden-glamour

Rutlands WH Gol­den Glamour

Gro­otte: mid­del­ma­tig, scho­ftho­ogte 50 cm

Kleur: goud

Vacht: fle­ece vacht met losse krullen

Tests:
PRCD-PRA: CLEAR
Von Hillebrand’s Dise ase Type I: uit­slag — CLEAR
Penn Hip: beschik­baar bij de fokker

Na drie keer gewor­pen te heb­ben op onze fok­ke­rij heeft Gol­die haar laat­ste worp in het jaar 2011 gehad. Ze werd geste­ri­li­se­erd, en kan geen pups meer heb­ben. Nu heb­ben we haar dochter, Earth God­des, die de har­ten van iede­reen heeft veroverd

ojciec-tp-mahoso-amour

Ojciec: TP Mahoso Amour

matka-rutlands-chevonne

Matka: Rutlands Chevonne

Ja, zo is het ook. Gol­die (Austra­lian Labra­do­odle) heeft een heel bij­zon­der tem­pe­ra­ment: ze is altijd rustig en ont­span­nen. Ze heeft een beetje SCW-bloed (Soft Coated Wheaten).

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Goldie

Gol­die


En wat heeft Gol­die zelf te vertellen?

Hallo, ik heet Gol­die. Ik kom uit Austra­lië. Daar ben ik gebo­ren en heb ik de eer­ste twee jaar van mijn leven door­ge­bracht. Ik heb een zeer rustige natuur, zeg­gen ze. Ik ben heel rustig, ten­zij ik buiten (of op de tele­vi­sie) een vogel zie, natu­ur­lijk. Nou ja, iede­reen heeft wel zo zijn gek­ki­gheid. Iede­reen is gek op mij. Ze zeg­gen dat ik de mooiste hond ben van de hele wereld.”

Zo zien mijn pups er uit

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Balou

Austra­lian Labra­do­odle Balou

Australian Labradoodle Diesel

Austra­lian Labra­do­odle Diesel

Australian Labradoodle Mila

Austra­lian Labra­do­odle Mila

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle  puppy

Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl