Rutlands WH Lil Donnan

Australijski Labradoodle

Austra­lij­ski Labradoodle

Rutlands WH Lil Don­nan
Kleur: brown fac­to­red
Vacht: Open fle­ece
Maat: Minia­tuur
Regi­stra­tie­num­mer: AES-M12009C
Prcd-Pra: Clear
Hips/Elbows: Normal

Moeder: Rutlands Brolly
Vader: Tegan Park Irish Kinght

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan is een fan­ta­sti­sche jon­ge­man. Al vanaf het begin wisten we, dat Beverly niet beter voor ons had kun­nen kie­zen. Ken­ni­sma­king met andere hon­den ging erg gemak­ke­lijk. De andere hon­den heb­ben hem heel har­te­lijk ontvan­gen, alsof het een lang niet geziene vriend was. Het aan­ge­bo­ren instinkt voor hel­pen en met men­sen samen­wer­ken is een waar­de­volle eigen­schap. Ik zal nooit ons uit­sta­pie naar het meer­tje ver­ge­ten. Daar, vanaf een hoge, ste­ile en gladde cliff viel het fiet­shelm van mijn twe­eja­rig kind. Don­nan is deze, zon­der al te lang ero­ver te hoeven den­ken, direct gaan halen, en bij mijn voeten terug leg­gen. Geluk­kig had ik een beho­or­lijk stuk worst bij me. Deze heeft hij dub­bel en dwa­ars verdient.

Een andere keer zijn we het spoor vol­gen gaan tra­inen. Don­nan vonde de ver­stopte spe­el­tjes (in de sne­euw en bij strenge vorst) op 20 meter afstand van hem­zelf. Dit leerde hij nooit!

Don­nan is onze mascotte, onze weer­jon­ge­tje. Op een mor­gen wordt ik wak­ker en ik zie een pad gema­akt van boom­schors snip­pers. Pad, dat vanaf open­ha­ard, en om pre­cies te zijn vanaf de hout­mand naar mijn bed loopt. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar de vol­gende ochten, rond 4.30 uur kwam ik daar ach­ter. Het bleek dat Don­nan in deze hout­mand sliep, en in de ochten kroop hij eruit met de stu­kjes schors in zijn vacht – zo kwam dat pad tot stand. Hier kun je het zien.

Australijski Labradoodle Donnan

Austra­lij­ski Labra­do­odle Donnan

Australijskie Labradoodle Donnan i Fila

Austra­lij­skie Labra­do­odle Don­nan i Fila

Don­nan heeft al zijn eer­ste suc­ces­sen. Neemt deel aan inter­na­tio­nale ten­to­on­stel­lin­gen van rashon­den geo­r­ga­ni­se­erd door de Poolse Club van Rashon­den. Heeft zelfs al meda­il­les gewon­nen. Don­nan wordt ook for­meel opge­leid tot red­ding­shond, die op zoek gaat naar de ver­mi­ste per­so­nen. Hier zijn enkele foto’s van hem tij­dens de zoek­tocht naar de ver­mi­ste voorwerpen.

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trecking

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trecking

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trecking

Donnan with medal

Don­nan with medal

———————————————————————————————————————-
Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , , , , , ,