Goldie & Knossos 2009

SHANTI IN NEDERLAND!

Shanti, ONZE Austra­li­sche Labradoodle

Ja, je leest het goed: ONZE !! Austra­li­sche Labradoodle !

Maar Patrick is hard­stikke aller­gisch voor hon­den, is dat wel verstandig ?

Jaze­ker !!

Hoe dat kan, en meer over de Labra­do­odle, lees je hier.

Nu zijn wij sinds 10 juli 2009 zelf trotse bez­it­ter van een blonde Austra­lian Labradoodle-pup”: Shanti Wlo­chata Pasja

De eer­ste dag, bijna twee jaar geleden:

De rit naar huis en aan­slu­itend de 1e avond en nacht, viel niet eens tegen. Om 19:00 uur thu­is­ge­ko­men van de lange rit vanaf het Duitse Plein. Onder­weg uite­ra­ard gestopt en voor het eerst aan de riem; Ze leek wel een kro­ko­dil met zo’n death-roll; die wilde dus echt geen hals­band om! ‘s Avonds heb­ben we nog even geo­efend met de hals­band; dat ging gelijk al stuk­ken beter; als ze de hals­band ziet komt ze al naar ons toe: ”we gaan naar buiten !!”

Dan is het tijd om voor het eerst in je nie­uwe huis te gaan sla­pen; in de bench. Na 5 minu­ten pie­pen en kef­fen viel Shanti lek­ker in slaap. Het ker­sverse baasje op een afstan­dje op een kam­pe­er­mat met sla­ap­zak; die sliep een stuk min­der pret­tig. De vol­gende ochtend gelijk naar (de honden-) school! Shanti moest weinig heb­ben van de andere hon­den, maar met het lopen aan de lijn was ze de beste van de klas; een super hond!

—————————————————————————————————————————————-

JOE IN DUITSLAND

Joey’s pagina

Dit is een impres­sie van Wlot­chata Pasja Joey. Joey is ver­wekt in Austra­lië. Zijn moeder is Rutlands WH Gol­den Gla­mour, Gol­die. Gol­die is tij­dens de dracht naar Polen ver­hu­isd naar Edyta Gajew­ska ( Wlo­chata Pasja ).
Wij zijn erg blij met Joey hij komt uit een foklijn waarin de Irish Soft Coated Whe­aten inge­fokt is. Dit is goed te zien aan zijn fan­ta­sti­sche open fle­ece vacht.

Wat ons het meeste in het oog springt is zijn manier van bewe­gen. Dit is werke­lijk een stre­ling voor het oog. Zodra we hier een goed film­pje van heb­ben gema­akt zul­len we dit laten zien . Joey is een kle­ine standard.

Joey heeft een bij­zon­der zachta­ar­dig karak­ter hij kan met iede­reen in onze roedel goed opschieten.

http://www.cymbrogi-labradoodles.com/Labradoodle/Pagina_Joey.ht

—————————————————————————————————————————————-

FILA IN POLAND

Fila staid here with us in Poland. She is a very smart dog. As 10 weeks puppy she would carry our car keyes. She is ama­zing, loving and cary­ing. Go hide a toy and she will find it anywhere;)

Filigree Australian Labradoodle

Fili­gree Austra­lian Labradoodle

Filigree Australian Labradoodle

Fili­gree Austra­lian Labradoodle

Filigree Australian Labradoodle

Fili­gree Austra­lian Labradoodle

—————————————————————————————————————————————————————-

RUBIO IN POLAND

Eve­ry­thing is fan­ta­stic. Rubio alre­ady feels like at home and he starts being naughty now:)

Australian Labradoodle of Wlochata Pasja

Austra­lian Labra­do­odle of Wlo­chata Pasja

Australian Labradoodle Rubio 2

Austra­lian Labra­do­odle Rubio 2

Australian Labradoodle Rubio

Austra­lian Labra­do­odle Rubio

Australian Labradoodle

Austra­lian Labradoodle

Rubio Australian Labradoodle

Rubio Austra­lian Labradoodle

————————————————————————————————————————————————–

NANCY IN POLAND

Thank you very much for bir­th­day pre­sent for Nancy! She is great but we spo­iled her rotten;)”

Australian Labradoodle Nancy

Austra­lian Labra­do­odle Nancy

Nancy Australian Labradoodle

Nancy Austra­lian Labradoodle

Wlochata Pasja Labradoodle Nancy

Wlo­chata Pasja Labra­do­odle Nancy

———————————————————————————————————————————————–

ZOEMBA IN HOLLAND

Zoemba Australian Labradoodle

Zoemba Austra­lian Labradoodle