VOTE FOR YINDY!!

Sinds een jaar zijn wij de trotse bez­it­ters van Wlo­chata pasja Yindi een
kind van Car­mel en Black Onyx.
Het is een ont­zet­tend lieve doodle. Inmid­dels heb­ben we al heel veel foto´s
van haar gema­akt.
Met een aan­tal van deze foto´s din­gen we mee naar een pla­at­sje op de Royal
Canin kalen­der van 2012.
Hoe meer stem­men hoe gro­ter de kans dat ze ´Royal Canins next top­mo­del‘
wordt.
Wij zouden het uite­ra­ard erg leuk vin­den als een van de foto´s van Yindi
vol­gend jaar op de kalen­der prijkt.
Tege­lij­ker­tijd zien we dat ook als een mooi com­pli­ment voor Edyta, voor haar
gewel­dige werk als foks­ter en tra­in­ster dat zij met zoveel pas­sie en
entho­usia­sme doet.

http://www.royalcanin.nl/kalender2012/foto?id=23279

http://www.royalcanin.nl/kalender2012/foto?id=23286

http://www.royalcanin.nl/kalender2012/foto?id=23284