Wij bezoeken onze volwassen Australische Labradoodles — in Finland!

We heb­ben een kort bez­oek gebracht aan onze Austra­lian Labra­do­odle pups in Finland.

Tahko Austra­lian Labra­do­odle (Fili­gree en Ony­xes nest 2012)
Nelli Austra­lian Labra­do­odle (Gol­die & ony­xen nest 2011)

Het was een sen­ti­men­tele en fan­ta­sti­sche reis. Het weerzien van deze gewel­dige fami­lie, maar wat het belan­grijk­ste is, om te zien hoe onze toch al grote puppy’s en Nelli Tahko nu eruit zien en hoe het met ze gaat.
NELLI begro­ette ons met entho­usia­sme. Ze wilde niet van mijn zij wij­ken toen ze bese­fte: “He, ze kan mij nin stop achte mijn oor krab­ben.” Nelli is zeer open en houdt van men­se­lijk gezel­schap, maar ook het gezel­schap van andere hon­den (ze begroet ze heel vrien­de­lijk tij­dens een wan­de­ling). Zeer heeft mooi bedankt voor een sma­ke­lijke kluif door me op mijn oor te lik­ken. Nelli is een sta­biele, gewel­dige hond, die niet bang is voor nie­uwe situ­aties of lawaai. Ze nam me mee voor een wan­de­ling in de buurt.

Labradoodle Nelli in Filand

Labra­do­odle Nelli in Filand

Labradoodle Nelli in Filand

Labra­do­odle Nelli in Filand

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Tahko is een echte heer! Zijn baasjes houden ziel­sveel van hem dat is heel goed te zien. Hij heeft een eige­na­ar­dige manier op trap­pen te lopen. Hij is dol op wan­de­len in het buiten­lucht — zeker nu de sne­euw is geval­len buiten. Tij­dens het wan­de­len komt hij vaak op een “hon­den spe­el­tuin”, waar hij zijn “vrien­den” ont­moet. Tahko vindt andere hon­den en men­sen heel leuk. Aan de ene kant is hij heel zacht, en aan de andere kant heel erg open als het gaat om nie­uwe situ­aties (uit­sta­pjes naar de stad, niet bang voor het lawaai). Hij bleek de beste vriend van de jong­ste te zijn – van Erica, maar als hij ruimte nodig heeft voor zich­zelf is hij niet bang om het te laten zien, en is dan altijd respec­tvol. Hij is altijd aan de zijde van degene, die op dat moment ver­driet heeft.

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Het was gewel­dig jul­lie weer te zien! Har­te­lijk dank voor warm onthaal en de moge­lij­kheid om onze lieve en niet meer zo kle­ine puppy’s weer te zien.

——————————————————————————————————–
Wlo­chata Pasja
First pro­fes­sio­nal Ken­nel of Austra­lian Labra­do­odles in Poland
www.australische-labradoodle.nl

, ,