HOE WIJ LENTE HEBBEN VERWELKOMD (foto’s)

Wan­neer het in Austra­lië her­fst wordt, dan ver­wel­ko­men de Austra­lian Labra­do­odles in Polen juist het voor­jaar.
In het Kościusz­ko­park te Kato­wice von­den de eer­ste door Hon­den­tra­ining­scen­trum “Pastel” geo­r­ga­ni­se­erde open behen­di­ghe­id­stra­inin­gen pla­ats. Ze gin­gen hele­maal uit hun dak. Cara­mel had al flink wat erva­ring als spor­t­ster, maar voor Onyxe waren het zijn eer­ste stap­pen op het parcours.

In het begin viel het niet mee: hoepels, hin­der­nis­sen, tun­nels en palis­sa­des zijn voor mij iets nie­uws. Maar het vro­uw­tje was zo aar­dig om het voor te doen. De ring en de tun­nel, daar paste zij natu­ur­lijk niet in, maar het sprin­gen lukte haar heel aar­dig. Een paar lek­kere hapjes als aan­mo­edi­ging en het leven is prach­tig. Geen enkele hin­der­nis die dan nog onne­em­baar is”, zegt Onyxe (Austra­lian Labradoodle).

Ik vind het wel leuk, die behen­di­ghe­id­stra­inin­gen van Pastel op zater­dag. Je kan er nie­uwe hon­den uit het ‘buiten­land’ leren ken­nen. Van­daag waren dat er bij­zon­der veel. O, en van­daag heb ik twee hele leuke twe­eling­zu­sjes leren ken­nen! Ze waren vrij klein, nauwe­lijks een kop gro­ter dan ikzelf, maar ze waren hele­maal niet bang! Daarna heb ik Onyxe gehol­pen en hem laten zien hoe je door een tun­nel rent. Het vro­uw­tje paste daar niet in, dus heb­ben wij de taken ver­de­eld. Het spijt me, maar nu moet ik even uitru­sten”, zegt Cara­mel (Austra­lian Labradoodle).

 

No to biegnę!

No to biegnę!

Hopa!

Hopa!

Przez obręcz hop!

Przez obręcz hop!

Urocze bliźniaczki

Uro­cze bliźniaczki

Lubię głaskanko

Lubię gła­skanko

Do tunelu jazda!

Do tunelu jazda!

 

A ja sie dopiero uczę...

A ja sie dopiero uczę…

Co za radość!

Co za radość!

Teraz Nagroda!

Teraz Nagroda!

Pani pokazała jak sie skacze

Pani poka­zała jak sie skacze

Slalom to jest to!

Sla­lom to jest to!

Tunel

Tunel

Z tunelu

Z tunelu

 

Pani o nas opowiada

Pani o nas opowiada

  

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl