Rutlands WH Lil Donnan — nieuwe Australian Labradoodle in onze fokkerij

Australijski Labradoodle

Austra­lij­ski Labradoodle

We ver­wel­ko­men onze nie­uwe aan­winst! In onze fok­ke­rij heb­ben wij laatst ionze nie­uwe aan­winst uit Austra­lie ver­wel­komd. Het is Rutlands Wh Lil Don­nan (in het Iers bete­kent het klein, bruin).
Don­nan is een mini Austra­lian Labra­do­odle met weinig voor­ko­mende kleur vacht – bruin met cara­mel (brown fac­to­red). Mocht hij een teefje met dezel­fde kleur vacht dek­ken, krij­gen we twe­ekleu­rige pups.

Don­nan kwam bij ons vanuit Rutland Manor in Austra­lie. Beverly, har­te­lijk dank voor dit gewel­dige parel­tje welke ons fok­plan zal uit­bre­iden. En per­so­on­lijk dan­ken we je voor een fan­ta­sti­sche vriend – je had niet beter voor ons kun­nen kiezen.

Don­nan gaat getra­ind wor­den voor spe­ciale opdrach­ten, welke met zijn reuk­zin­tuig te maken zul­len hebben.

Onze jon­gen geniet nu nog van zijn pup periode.

DONNAN’S PAGINA

———————————————————————————————————————-
Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , , , , ,