De puppies bij hun nieuwe baasjes. Australian Labradoodle — Elvis in Nederland!


“Hier een update van Elvis. Hij is nu een week bij ons en het gaat heel goed met hem. Hij is al hele­maal gewend en wij kun­nen niet meer zon­der hem.
Wij wil­len je enorm bedan­ken voor de goede zorg van Elvis, wij mer­ken dat hij uit een heel warm nest komt en al heel goed is geso­cia­li­se­erd, de betrok­ken­heid tij­dens het nestje en de bege­le­iding erna.
Elvis is heel lief en ont­zet­tend leer­gie­rig. Er wordt hier wat af gekro­eld!“