Presconferentie te Katowice

Op 26 maart vond in Kato­wice de eer­ste per­scon­fe­ren­tie ter wereld pla­ats die was geo­r­ga­ni­se­erd voor… een hond. De grote attrac­tie van deze don­der­dag­mid­dag was Rutlands Cara­mel Pas­sion (Austra­li­sche Labra­do­odle).
Het doel van de con­fe­ren­tie was dat de samen­le­ving ken­nis kon maken met dit nie­uwe ras, haar ont­sta­ans­ge­schie­de­nis en de doel­stel­ling waarvoor het kan wor­den gebruikt.

Deel­ne­mers aan de con­fe­ren­tie waren:

Edyta Gajew­ska, Wło­chata Pasja
Ali­cja Duda, Hon­den­tra­ining­scen­trum “Pastel”
Iwona Cie­siel­ska, Voorzit­ter van de Poolse Vere­ni­ging voor Ver­stan­de­lijk Gehandicapten

In het Per­scen­trum vindt u arti­ke­len van deze conferentie.

dsc_0210

dsc_0308

dsc_0312

dsc_0332

dsc_0341

dsc_0458

dsc_0493

dsc_0550

ala

konf_pras

pastel1

plecak

polsaty-news

stow

stowarzyszenie

tok-fm

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl