Onyxe slaagt voor het examen voor “BRAVE HOND

Onyxe (Austra­lian Labra­do­odle) is bij Hon­den­tra­ining­scen­trum “PASTEL” gesla­agd voor het exa­men voor “Brave Hond”.
“Ik heb nog een lange weg te gaan, maar een goed begin is het halve werk, zegt men. Ik heb een hele­boel gele­erd. Ik kan al naast het been van de baas lopen, lig­gen wan­neer het vro­uw­tje dat wil (ook al zijn dat voor mij nog zulke onhan­dige momen­ten), zit­ten, en als ze zeg­gen ‘blijf’ dan blijf ik. Ook heb ik veel vrien­djes uit het buiten­land leren ken­nen. Jam­mer alleen dat aan alles weer een eind komt”, zegt Onyxe.

Onyxe zostań!

Onyxe zostań!

Onyxe zostań - łaaaaadnie!

Onyxe zostań — łaaaaadnie!

Onyxe noga!

Onyxe noga!

Doooobrze noga!

Doooobrze noga!

Onyxe leżeć!

Onyxe leżeć!

And that is my own pri­vate DIPLOMA:

dyplom-onyxe

It is time for good­bye photo!!

Zaliczone!

Zali­czone!

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl