Geweldige nieuwe gezinnen.…

Wij zit­ten op onze nie­uwe gezin­nen te wach­ten en zijn hele­maal opge­won­den. Hoe zal het zijn, vra­gen we ons af. In de tus­sen­tijd doen we maar oefe­nin­gen, zodat de tijd wat snel­ler gaat…
O, daar zijn ze al!!! Onze nie­uwe gezinnen!

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl