Hoe weet ik dat mijn Labradoodle wel een echte Australian Labradoodle is?

Hoe weet ik, dat mijn Austra­lian Labra­do­odle wel een echte aller­gie­vrien­de­lijke Austra­lian Labra­do­odle is? Er zijn veel men­sen die zich­zelf deze vraag stel­len.
Het antwo­ord is kort en een­du­idig:
De fok­ker, die zijn hon­den bij ALFA-Europe gere­gi­stre­erd heeft, is ver­plicht u de ori­gi­nele uit­slag van de DNA test met de pup mee te leve­ren.
In prak­tijk komt het erop neer, dat er DNA mon­sters afge­no­men wor­den van de moeder, de vader en het pup (alle drie de die­ren kun­nen geiden­ti­fi­ce­erd wor­den dank­zij de geim­plan­te­erde micro­chip).
Op de testu­it­slag moet staan: “This ani­mal tested quali­fies as an offspring from the fol­lo­wing parents”; deze uit­slag beve­stigt onom­sto­te­lijk dat de pup van deze ouder­die­ren afstamt.
Eis zo’n docu­ment van de fok­ker! Alleen op die manier kun je zeker­heid heb­ben, dat je geen kat in de zak koopt. Kor­tom: Ga voor DNA!

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl