Het eerste congres van Australian Labradoodles :)

Niet zo lang gele­den, in april heb­ben we onze eer­ste doodle con­gres in Polen geo­r­ga­ni­se­erd, voor de hon­den afkom­stig van de Wlo­chata Pasja en Kudlaty Czar.

 

Het was gewel­dig! Agnieszka Pache en Ale­xan­dra Galka van de ople­iding­scen­trum Eve­rest orga­ni­se­er­den voor ons een gewel­dige tra­ining – spel.

 

Een beetje geho­orza­am­he­id­stra­ining (obi­dience), trie­balla en man­ta­iling .… natu­ur­lijk waren er ook wedstrij­den en prij­zen :) Bedankt dames! Het was een gewel­dige tijd die wij door­ge­bracht heb­ben met onze gewel­dige doodle fami­lies. Het was gewel­dig om ze weer te zien en zoveel fan­ta­sti­sche ver­ha­len over hun hon­den te horen. Van nu af aan hopen we regel­ma­tig dit soort bije­en­kom­sten in zo’n leuke groep te kun­nen houden ;)

 

 

Enkele fotos van het uitstapje:

 

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

————————————————————————————————————-

Wlo­chata Pasja

First Ken­nel van Ori­gi­nele Austra­lian labra­do­odles in Poland

www.australische-labradoodle.nl

, , ,