Australian Labradoodles op een rashonden tentoonstelling!

Op 26 Mei (Moeder­dag;)) heb­ben we deel­ge­no­men aan Inter­na­tio­nale Ten­to­on­stel­ling van Rashon­den, welk geo­r­ga­ni­se­erd is door PKPR (Poolse Club voor de Rashon­den) — een vere­ni­ging, dat sta­tu­tair gelijk is aan de Poolse Kyno­lo­gi­sche Geno­ot­schap. Show vond pla­ats in Lowicz.
Wat een bele­ve­nis was dat!!! Wij vie­len flink in de prij­zen: 4 meda­il­les en 3 bekers!!!

Onze ster­ren waren:

Austra­lian Labra­do­odle Hairy Pas­sion Deli­cate Gala
Austra­lian Labra­do­odle pup Hairy Pas­sion Earth God­dess
Austra­lian Labra­do­odle Rutland WH Lil Donnan

De ten­to­on­stel­ling zelf was per­fect en zeer vrien­de­lijk geo­r­ga­ni­se­erd. Veel vrien­de­lij­ker voor de hon­den en de baasjes dan de ten­to­on­stel­lin­gen geo­r­ga­ni­se­erd door Poolse Kyno­lo­gi­sche Geno­ot­schap. Die asso­cie­erde ik altijd met veel te grote ambi­ties van de fok­kers, ton­nen poeder en lak (vrien­den van de ozon­gat), hon­den vast­ge­bon­den aan trim­ta­fels, die door­lo­pend van zo’n tafel eraf val­len zich­zelf bijna wur­gend.
In Lowicz was heel anders, rusti­ger, hon­den kwa­men het ring in zoals ze ston­den (een dag eer­der gewas­sen en gebor­steld). De jury leden heel vrien­de­lijk inge­steld – dit was vooral te mer­ken aan de instel­ling van de hon­den, welke door de jury leden tij­dens het beoor­de­len “betast” moesten wor­den. Ook het con­tact met andere deel­ne­mers was heel sym­pa­thiek, zon­der nijd, en elkaar onvrien­de­lijk aan­kij­ken.
Spre­ekt van­zelf, dat het event veel kle­iner opge­zet was omdat PKPR ook min­der leden heeft dan PKG. Toch was ik altijd van mening, dat alles te orga­ni­se­ren is, als je het maar wilt. Waar wil is, is ook weg.

Hier de honde, die tij­dens de ten­to­on­stel­ling zo eruitzagen:

Australian Labradoodle - Earth Goddess

Austra­lian Labra­do­odle — Earth Goddess

Australian Labradoodle - Delicate Gala

Austra­lian Labra­do­odle — Deli­cate Gala

Australian Labradoodle - Lil Donnan

Austra­lian Labra­do­odle — Lil Donnan

Australian Labradoodle - Lil Donnan

Austra­lian Labra­do­odle — Lil Donnan

Australian Labradoodle - Earth Goddess

Austra­lian Labra­do­odle — Earth Goddess

Australian Labradoodle - Delicate Gala

Austra­lian Labra­do­odle — Deli­cate Gala

Hierna een serieuze aan­ge­le­gen­heid – toeken­nen van de num­mers en hoop op podiumplaats…..

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Australian Labradoodle Gala 2-nd place

Austra­lian Labra­do­odle Gala 2-nd place

Resul­ta­ten:
Wlo­chata Pasja Earth God­dess — BIS 1 (best baby in show)
Wlo­chata Pasja Deli­cate Gala — , BOB (best of breed), 2-nd place best dog in show (Young­ster cate­gory)
Rutlands Wh Lil Don­nan — Best dog — cate­gory youngster

Zo zagen we eruit na de tentoonstelling.….de meda­il­les heb­ben geen betekenis .…

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Australian Labradoodle Donnan

Austra­lian Labra­do­odle Donnan

Australian Labradoodle Gala

Austra­lian Labra­do­odle Gala

.…de gro­ot­ste lol is er na de tentoonstelling

Australian Labradoodle play

Austra­lian Labra­do­odle play

Australian Labradoodle play

Austra­lian Labra­do­odle play

Australian Labradoodle swimming

Austra­lian Labra­do­odle swimming

Australian Labradoodle run

Austra­lian Labra­do­odle run

Australian Labradoodle and Ania

Austra­lian Labra­do­odle and Ania

Australian Labradoodle way back home

Austra­lian Labra­do­odle way back home

Toen na de ten­to­on­stel­ling Don­nan in het rivier­tje sprong, kwam er een man naar me toe:

Hij: „Ik wil me er niet mee bemo­eien, maar het is heel sme­rig en veron­tre­inig­dwa­ter”
Ik: O jaaa???
Hij: „Is het niet te zien?”
Ik dacht bij mezelf – ik zie het niet, ik ruik het niet, en een geluk­kige hond kiest zelf een geur waar­mee hij gero­ken wil worden.

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labradoodle

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labradoodle

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labradoodle

———————————————————————————————————————
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labradoodle

, , ,