Australian Labradoodles op een rashonden tentoonstelling

19.08.2012 heb­ben we deel­ge­no­men aan de inter­na­tio­nale ten­to­on­stel­ling geo­r­ga­ni­se­erd door PKPR in Kędzie­rzyn Koźle.
Hoe was het? Heet – dat was het zeker. Austra­lian Labra­do­odles God­dess en Gala waren erg dap­per. We heb­ben een ple­kje aan de zij­kant van de ten­to­on­stel­ling gezocht, zodat de dames rust kon­den heb­ben. Dit was erg belan­grijk, omdat zulke ten­to­on­stel­lin­gen veel stress voor de die­ren met zich meebren­gen. Daarom wil­den we voor ze zo com­for­ta­bel moge­lijk omstan­di­ghe­den cre­ëren. Helaas, onze beurt was pas om 16.00 uur, we moesten dus 5 uur wach­ten.
God­dess en Gala heb­ben beide zeer goede beoor­de­lin­gen gekre­gen, waar­door ze uit­ge­no­digd wer­den voor de twe­ede deel van de ten­to­on­stel­ling, voor de onder­de­len Puppy in Show en Best Junior in Show.
God­dess is twe­ede gewor­den bij het onder­deel Best Puppy in Show en stond op de podium naast een Duitse Her­der en een York­shire Ter­rier BIEWER. Gefe­li­ci­te­erd kle­in­tje! Zoals gewo­on­lijk was ze heel dap­per, rustig en slim.
Voor Gala was de podium­pla­ats deze keer helaas niet weg­ge­legd, maar toch was ze fantastisch!

Al met al heb­ben we aan deze dag een beker en twee gou­den meda­il­les overgehouden.

Labradoodle gala, gradnig

Labra­do­odle gala, gradnig

Labradoodle gala, ring

Labra­do­odle gala, ring

Labradoodle gala, Show position

Labra­do­odle gala, Show position

Labradoodle Goddess, judging

Labra­do­odle God­dess, judging

Labradoodle Goddess, ring

Labra­do­odle God­dess, ring

Labradoodle Goddess, show position

Labra­do­odle God­dess, show position

Labradoodle Goddess, BIS

Labra­do­odle God­dess, BIS

Labradoodle Gala, BIS

Labra­do­odle Gala, BIS

Labradoodle Gala, BIS

Labra­do­odle Gala, BIS

Labradoodle Goddess, BIS

Labra­do­odle God­dess, BIS

Labradoodle Goddess, podium

Labra­do­odle God­dess, podium

Labradoodle Goddes, medal

Labra­do­odle God­des, medal

Australian Labradoodles, medals

Austra­lian Labra­do­odles, medals

Labradoodle Gala, medal

Labra­do­odle Gala, medal

Labradoodle Goddess, goblet

Labra­do­odle God­dess, goblet

—————————————————————————————————————————————–

Wlo­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labradoodles

, ,