Australian Labradoodle van Wlochata Pasja wordt getraind voor reddingshond!

Met mede­wer­king van het Hon­den Ople­iding­scen­trum Ban­de­ria en het Red­ding Groep PCK Kielce wordt er in de pro­vin­cie Swie­to­krzy­skie de eer­ste red­ding groep gevormd, die als tak krijgt het ople­iden van spe­ciale teams, besta­ande uit men­sen en hon­den, in het opspo­ren van ver­dwe­nen men­sen.
Austra­lian Labra­do­odle van Wlo­chata Pasja — Don­nan volgt nu ople­iding om offi­cieel een red­ding­shond te wor­den.
Hoe het gaat? Per­fect. Don­nan is nu al in staat om van 1 km afstand een door een mens ver­stopt voor­werp, en de mens zelf, op te spo­ren. Red­ding­swerk bete­kent wel leven­slange tra­inin­gen.
We hopen, dat hij in de toekomst in staat zal zijn alle hulp­be­ho­evende te kun­nen helpen.

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

———————————————————————————————————————————–

Wlo­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, ,