Australian Labradoodle — Nessie tijdens een fotoshoot :)

Ik wil U hier­bij Cymbrogi’s Irri­si­sti­ble Rene­se­mee voor­stel­len. Een teefje op welke ik heel lang gewacht heb;) Angela en Pako bedankt voor mijn favo­riete sok­ken­dief. Door Nes­sies ade­ren stro­omt bloed van Cara­mel en Onyx, Hairy Pas­sion Daz­zling Jack is haar vader. De moeder van Nes­sie is Rutlands WH Ava.

Ik hou van mijn hon­den! :) Ik heb lang op Nes­sies foto­shoot gewacht. Ik moest haar eerst netjes bor­ste­len en zoals u weet, is dit niet gemak­ke­lijk tij­dens het wis­se­len van puppy’s vacht. We bor­stel­den haar vanaf 04:00 uur in de ochtend, en kre­gen het toch niet voor elkaar. Ach, was ik maar sys­te­ma­tisch .… Ik belo­ofde mezelf dat ik het vanaf nu wel zal zijn ;)

Mijn andere hon­den – alle­maal 5,6 jaar oud, heb­ben der­ge­lijke pro­ble­men niet. Iede­reen kan deze moeilijke veran­de­rin­gen door­ko­men met een geschikte bor­stel in de hand, een beetje geduld, en regel­ma­tig borstelen.

Maar terug­ko­mend op het onder­werp — ik houd van de foto’s gema­akt door Anna Cheba. Ze heeft enorme pas­sie in haar ogen als ze gefo­to­gra­fe­ert! De glim­lach stra­alt op haar gezicht :) Zij is echt inspi­re­rend. Haar foto’s tro­uwens ook. De ses­sie zelf is zeer con­creet. Een foto = een goed foto. Klaar ;)

Kijk zelf:

Australian Labradoodle  Ness

Austra­lian Labra­do­odle Ness

Renesemee Australian Labraroodle

Rene­se­mee Austra­lian Labraroodle

Nessie,Australian Labradoodle, Edyta

Nessie,Australian Labra­do­odle, Edyta

Nessie, lovely Labradoodle

Nes­sie, lovely Labradoodle

Nessie, Caramel Australian Labradoodles

Nes­sie, Cara­mel Austra­lian Labradoodles

Nessie the Australian Labradoodle

Nes­sie the Austra­lian Labradoodle

Nessie Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labradoodle

Nessie Australian Labradoodle, Edyta

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle, Edyta

Nessie Australian Labradoodle (head)

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle (head)

Nessie Australian  Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labradoodle

Nessie  Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labradoodle

Ness, australian Labradoodle, Edyta

Ness, austra­lian Labra­do­odle, Edyta

Ness Australian Labradoodle

Ness Austra­lian Labradoodle

Labradoodle, running, Nessie

Labra­do­odle, run­ning, Nessie

Labradoodle, Nessie on grass

Labra­do­odle, Nes­sie on grass

Labradoodle, Edyta runs

Labra­do­odle, Edyta runs

Labradoodle Nessie

Labra­do­odle Nessie

Caramel Australian Labradoodle

Cara­mel Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodles, Edyta

Austra­lian Labra­do­odles, Edyta

Australian Labradoodles, Edi

Austra­lian Labra­do­odles, Edi

Australian Labradoodles, Edi

Austra­lian Labra­do­odles, Edi

Australian Labradoodle, running

Austra­lian Labra­do­odle, running

Australian Labradoodle, nessie face

Austra­lian Labra­do­odle, nes­sie face

Australian Labradoodle running, toy

Austra­lian Labra­do­odle run­ning, toy

Australian Labradoodle Nessie

Austra­lian Labra­do­odle Nessie

Australian Labradoodle Ness

Austra­lian Labra­do­odle Ness

—————————————————————–

Wlo­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , ,