Australian Labradoodle Filigree geregistreerd bij ALFA EUROPE

Australijski Labradoodle Filigree Surprise Wlochata Pasja

Austra­lij­ski Labra­do­odle Fili­gree Sur­prise Wlo­chata Pasja

Met gepa­ste trots infor­me­ren wij, dat ons teefje Fili­gree Sur­prise Wlo­chata Pasja (Austra­lian Labra­do­odle) de sta­tus van een fok­te­efje gekre­gen heeft. ALFA EUROPE heeft aan haar offi­cieel een regi­stra­tie­num­mer toege­kend. Fili­gree werd medisch gekeurd op heup– (heup­gew­rich­ten nor­maal, hoog­ste cij­fer A toege­kend gekre­gen) en elle­bo­og­di­spla­sie (elle­bo­og­gew­rich­ten nor­maal, hoog­ste cij­fer 0,0 toege­kend gekre­gen). Tevens werd Fili­gree ook getest op het ver­dwij­nen van het netvlies Prcd-Pra met het resul­taat CLEAR (geen drager).

Fili­gree werd gebo­ren in mei 2009 en dra­agt in zich één van de meest gewilde infu­sies — Soft Coated Irish Whe­aten. Het is een echt gezel­schaps­dier, vooral gek op kin­de­ren. Ze vindt het heel leuk om met een bege­le­ider te werken. Al toen ze 10 weken oud was droeg ze onze auto­sleu­tels ach­ter ons in haar snuit.

Fili­gree heeft een cre­me­kleu­rige vacht en is een Austra­li­sche Labra­do­odle van de mid­del­ho­ogte (is 45 cm hoog en weegt 13 kg). Haar vacht is zij­de­zacht en is heel mak­ke­lijk in onder­houd (zacht, golvend haar).

FILIS PAGINA

———————————————————————————————————————-
Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , ,