Australian Labradoodle en Kinderdag!

Op de Kin­der­dag (1 juni) heb­ben we een bez­oek gebrachte aan de kin­de­ren van de Wal­dorf Peda­go­giek Kin­der­da­gver­blijkf in Siemianowice.

Voor dit bez­oek heb­ben we Ania (Kudlaty Czar) en haar hond (Wlo­chata Pasja Deli­cate Gala). Gala, net klaar met ople­iding, heeft de kin­de­ren enkele kun­stjes geto­ond. Vervol­gens leg­den de kin­de­ren beur­te­lings hun han­den op haar zachte vacht.

Ze heeft zelfs een paar heer­lijke trak­ta­ties gekregen.

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

—————————————————————————————————————
Wlo­chata Pasja
Fok­ker van ory­gi­nele Austra­lian Labradoodles

, ,