Socialisatie programma van onze Australian Labradoodle puppies

Heeft u ooit bij het feit stil gestaan, dat slechts 15% -20% van het gedrag van onze genetisch beppaald is? Meer dan 80% is het effect van de socialisatie – stimulansen waaraan onze pups blootgesteld zijn (of juist niet) in de kritische periode van ontwikkeling (dat wil zeggen, tot ongeveer 12-16 weken oud).
Vanaf de geboorte vindt in het brein van het pup een verbazingwekkend proces plaats- de vorming van verbindingen tussen hersencellen. Nooit eerder en nooit meer (na de kritische periode van ontwikkeling), zullen deze verbindingen in zo’n duizelingwekkend tempo gevormd worden.

Teveel stimulus, of het ontbreken van deze zal invloed hebben op wat voor volwassen hond uw puppy zal worden.
Of het angstig zal zijn, agressief en misschien last zal hebben van verschillende soorten fobieën, of het juist een zelfverzekerde hond zal worden – dit zal het gevolg zijn van verschillende gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens een kritieke periode van het leven van uw puppy.

Daarom is het voor ons heel erg belangrijk wat we met de pups doen, hoe we het doen en in welke periode van hun leven. In verschillende ontwikkelingsstadia zijn de pups gevoelig voor diverse stimulansen. Op moment van hun geboorte functioneren bij hen de volgende zintuigen: warmtegevoeligheid, tast, reuk. Op dat moment heeft het geen zin om hen met auditieve en visuele prikkels te stimuleren. Maar zelfs in deze eerste periode kunnen we werken aan hun juiste ontwikkeling.

PRENATALE PERIODE(vanaf de conceptie tot de geboorte)

De pups bevinden zich gedurende deze periode nog in de baarmoeder, maar al vanaf de 45ste dag van hun prenatale leven zijn ze gevoelig voor aanraking. Zacht aanraken van het buik van een zwanger vrouwtje (mits het voor haar ontrspannend werkt) is zeer belangrijk voor de goede ontwikkeling van de pups in de baarmoeder. In het 3e trimester van de zwangerschap heeft de stress bij de teef negatief invloed op de ongeboren pups. In deze periode moeten we de teven nooit meenemen naar plaatsen waar er een grote kans is dat ze zich niet comfortabel zullen voelen. Integendeel, we moeten zorgen voor heel erg veel rust en veel, zeer veel endorfines, die het lichaam aanmaakt onder invloed van het ervaren van aangename belevingen. Deze hebben rechtstreeks invloed op het ontwikkelende embryo.

puppy in the womb

puppy in the womb

Wanneer onze teefjes zwanger zijn introduceren wij geen veranderingen in het direct milieu te introduceren, alles blijft hetzelfde. Organiseer geen grote familiefeesten. Zorg voor een rustig milieu, leuke snuif-wandelingen. Neem de zwangere teef niet mee naar je vrienden om op te scheppen over haar dik buikje. Laat geen echo doen om het aantal pups te bevestigen, omdat je daarnaar nieuwsgierig bent . Zelfs die paar minuten stress veroorzaakt door van het scheren van het buik, het betasten met de echo-kop en aanbrengen van koude gel kan van invloed zijn op de ontwikkeling van foetussen. Geduldig wachten …. tot het juiste moment aan is gekomen.

Labradoodle Caramel & Onyxe sleep

Labradoodle Caramel & Onyxe sleep

Labradoodle Caramel & Onyxe, waiting for the litter

Labradoodle Caramel & Onyxe, waiting for the litter

Labradoodle Caramel & Onyxe

Labradoodle Caramel & Onyxe

Labradoodle Caramel

Labradoodle Caramel

NEONATALE PERIODE (geboorte tot ongeveer twee weken oud (moment dat pup zijn ogen opent))

Puppy worden geboren met gesloten ogen en oren. Studies hebben echter aangetoond, dat in ongeacht deze onvolwassenheid en bijbehorende beperkingen, de pups uiterst gevoelig zijn voor thermische, beweging- en aanrakingstimulansen. Om deze reden kunnen we reeds in deze levensfase aan een vroege neurologische stimulatie werken.

Wat is het eigenlijk?

Het is een set van vijf oefeningen (puppy’s hoofd omhoog, puppy’s hoofd naar beneden, puppy op zijn rug, kietelen van de voetzolen, op een koude handdoek leggen). De oefeningen mogen slechts gedurtende max. 5 seconden toegepast worden.
Een beginnende fokker adviseer ik om eerst te oefenen met een speelgoedknuffel alvorens de Neurologische Stimulatie toe te passen op de puppen uit hun nestje. Te veel stimulans in deze periode zal hun ontwikkeling negatief beinvloeden en ontwikkeling van hun zenuwstelsel extreem afremmen. Het is gemakkelijk om de dunne lijn vijf seconden te overschrijden, vandaar dat wij adviseren om de oefeningen slechts drie seconden te laten duren.

Een goede Vroege Neurologische Stimulatie brengt de volgende voordelen met zich mee:
1.Verbetering functioneren hartvaten.
2.Versterking bloedsomloop.
3.Versterking adrenaline afscheidende klieren.
4.Verbetering weerstand tegen stress
5.Vergroting weerstand tegen ziekten.

Zo ziet de Neurologische Stimulatie van de pups in onze kennel uit:

Labradoodle, head up

Labradoodle, head up

Labradoodle, head down

Labradoodle, head down

Labradoodle, tickling

Labradoodle, tickling

Labradoodle, on the back

Labradoodle, on the back

Labradoodle, thermal stimulation

Labradoodle, thermal stimulation

Als dierenpsycholog help ik de Poolse fokkers in de socialisatie van hun nesten, en ik test het temperament van de pups. Ik steun niet alleen op resultaten van studies en experimenten uitgevoerd door gespecialiseerde organisaties, maar ook op mijn eigen waarnemingen vanm het socialiseren van verschillende nesten in de Poolse fokkerijen. Uit mijn observaties blijkt dat een goed uitgevoerde neurologische stimulatie verregaande voordelen voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel van de pups met zich mee brengt. Puppies onderworpen van deze stimulatie zijn actiever en verkennen meer dan degenen die niet aan stimulatie zijn onderworpen. Het verlangen om te verkennen is direct gerelateerd aan het feit dat de pups veel ervaringen opdoen. Het opdoen van ervaring helpt weer mee aan het bouwen van een beeld van hun toekomstige “ik”.

Wat kan een alternatief zijn voor vroege neurologische stimulatie? In het geval van onervaren fokkers adviseren wij het nemen van een puppy op je handen, zachtjes aaien (good touch) tijdens de dagelijkse activiteiten, zoals bijv. wegen. Pups moeten reeds in deze fase van het leven gestimuleerd worden om zich goed te kunnen ontwikkelen. De stimulatie door aanraking wordt door ons dus warm aanbevollen. Vergeet echter niet, dat je met deze niet moet overdrijven, omdat het in dit geval averechts uit kan werken.
Tijdens deze periode, zijn wordt het proces van ontlasting bioj de puppies door de moeder geregeld. Door het likken van hun buik stimuleert ze hun stoelgang – in latere periode is de positie “op de rug” een signaal van de grootste en sterkste ondergeschiktheid, maar ook een sterk signaal van kalmering

TUSSENPERIODE (vanaf de tweede levensweek tot de 21ste dag – het moment van het openen van de oren)

Tijdens deze periode gaan de zichtkanalen open. Een uitstekend momentom langzaam de visuele prikkels te introduceren.

Labradoodle  sight stimulation

Labradoodle sight stimulation

Labradoodle sight stimulation

Labradoodle sight stimulation

Tot de 16de levensdag duurt de vroege neurologische stimulatie, we introduceren dan geen andere prikkels meer. Na de 16de dag wanneer de stimulatie voltooid is, introduceren wij in onze Australian Labradoodle fokkerij een ander soort aanraking – massage (massage van Szantal in het bijzonder). Uit mijn ervaring blijkt dat puppys die gewend zijn aan dat soort aanraking op een meer ontspannen manier met stressvolle situaties kunnen omgaan. Het lichaam is gespannen als gevolg van spierspanning in stressvolle situaties. Ontspannen spieren betekenen ontspannen lichaam. In mijn hoedanigheid van dierenpsycholog in therapie voor angstige honden of hoden met een fobie pas ik als extra therapie juist massage toe. Zo’n massage maakt werken met de honden gemakkelijker, omdat hun spieren ontspannen zijn – ze onderwerpen zich gemakkelijker aan de training en therapie.
Waarom zouden wij van de voordelen van het massage niet kunnen profiteren al bij zeer jonge pups?

“In de dierenwereld is het eerste ding dat een vrouwtje doet wanneer haar jong geborenis, hem van top tot teen schoonlikken. Haar tong geeft aan de hersenen pup het eerste beeld van zijn „ik-zijn”. Bovendien, als het nest bestaat uit een paar pups die voortdurend tegen elkaar wrijven, de eerste stappen proberen te maken, dan absorbeert elke millimeter van hun lichaam verdere kennis over wat ze zijn en hoe ze functioneren. Dit verhoogt de vorming van hun zelfbeeld algemeen ”
Ruthy Alon

Hier zijn foto’s en video van de uitgevoerde massage.

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal side massage

Labradoodle Shantal side massage

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal massage

Labradoodle Shantal foot massage

Labradoodle Shantal foot massage

Labradoodle Shantal foot massage

Labradoodle Shantal foot massage

Labradoodle Shantal chest massage

Labradoodle Shantal chest massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labradoodle Shantal back massage

Labradoodle Shantal back massage

Australian Labradoodle MASSAGE VIDEO

Tijdens het massetren draaien we een CD (puppies horen de eerste geluiden pas wanneer hun gehoorgang opent) met prenatale geluiden (vruchtwater ruis en hartslag) die kalmerend werking op de pups hebben.
Hoe werkt een massage?

Het kalmeert, ontspant de spieren, bouwt een positieve relatie tussen de eigenaar en zijn hond, puppy, een pup erkent het als de eerste veilige menselijke aanraking. Massage heeft vele andere eigenschappen, afhankelijk van welk deel van het lichaam wordt gemasseerd:

– Borst massage: een positief effect op het werk van de longen, stimulatie van het hart, de bloedsomloop, ontspanning;
– Abdominale massage: activeert werk van het maag-darmkanaal, stimuleert de spijsvertering, verbetert de werking van de dikke darm (de effecten van deze massage zijn direct te zien …. of liever gezegd te ruiken..);
-Massage voorpoot: elimineert spierspanningen, ontspant de gewrichten, stimuleert de bloedcirculatie, ontspanning;
– Massage achterpoot: elimineert spierspanningen, ontspant de gewrichten, stimuleert de bloedcirculatie, versterkt de botten;
– Massage rug + staart: versterkt de rugspieren, vermindert de spanning in de nek, rug en staart, ontspanning;
– Massage snuit + oren: bevrijdt van spanning, verhoogt de bloedcirculatie, vermindert hoofdpijn, rustgevend, ontspannend.
Gedurende deze periode voeren we ook de geurstimulansen in – geuren verzameld in flesjes. Geuren van dieren, natuur, voorwerpen, vreemde geuren.

fragrances

fragrances

fragrances

fragrances

DE SOCIALISATIEPERIODE (3 tot en met 12 levensweek)

Het is mijn persoonlijke hobby. Ik hou van deze tijd! Er gebeurt en verandert zo veel, je kunt zo veel blanco pagina’s van het levensboek van de pups volschrijven.
Gedurende deze periode worden zullen alle stimulansen aan welke de pup blootgesteld wordt, van invloed zijn op zijn volwassen leven. De stimulansen waar de pup niet aan blootgesteld wordt (arme omgeving) ook. We moeten ons van het feit van bewust zijn dat al wat onze pup in zijn volwassen leven zal zijn, is voornamelijk afhankelijk van ons – van de fokker en eigenaar.

Volgens sommige bronnen duurt de socialisatie periode tot de 12 levensweek. Echter, jarenlange onderzoeken van de bekende ethologen zoals Raymond Coppinger bevestigen dat deze periode verschillend kan zijn – afhankelijk van het ras. Bij rassen zoals Duitse Herder is de socialisatie periode korter dan 12 weken, bij rassen zoals Labrador langer en het kan doorgaan tot 18 lewensweek. Goed, hoe weten we dan wanneer deze periode voorbij is? Ogenschijnlijk is het een stuk makkelijker dan je zou denken.

Elke hond heeft vier periodes van angst, die elk ongeveer twee weken duurt. Tijdens deze periodes begint onze hond zich vreemd te gedragen. Hij kan bang zijn voor dingen waar voor hij nooit eerder bang was, zoals schuiven met een stoel. Dit is een normale fase van ontwikkeling – het gaat vanzelf over, zolang het niet versterkt wordt door de eigenaar. Periodes van angst verschijnen: bij ongeveer 8 weken, bij ongeveer 12-18 weken, bij ongeveer acht maanden en bij ongeveer 13 maanden. Wanneer de tweede periode van angst bij ongeveer 12-18 verschijnt is het een teken dat de socialisatie periode afgelopen is. Uit mijn ervaring blijkt, dat de socialisatie periode bij Australian Labradoodle tot ongeveer 16 levensweek duurt.

Gedurende de periode van socialisatie is het belangrijk dat de hond achter komt bij welke soort het behoort en de sorten leert kennen waarmee hij in de toekomst zijn leven zal delen.
Het is zeer belangrijk dat de pup geplaatst wordt in verschillende situaties die kunnen voorkomen in de toekomst. Wat doen we in de periode van socialisatie?

1. Puppies openen oren en beginnen te reageren op verschillende geluiden met een sprong. Tijdens deze periode introduceren we in onze fokkerij de eerste rustige klanken. En hier – verrassing! De eerste geluiden die de pups horen zijn de geluiden van nun prenatale leven. Het geluid van het vruchtwater en de hartslag van de moeder gespeeld op een speciaal ontworpen CD. De eerste geluiden die onze pups te horen krijgen zijn voor hen reeds bekende geluiden. Hierdoor komen ze in onze wereld op een vredig manier – leren het kennen op een veilige manier.
Dan introduceren we diverse andere geluiden van de cd. Het zijn onder andere: stofzuiger, vrachtwagens, helikopters, schoten, blaffende honden, applaudiserende mensen, haardroger, huilende wolven, trein, tram, huilende baby’s, ambulance, politie, brandweer, wasmachine, mixers, onweer, vuurwerk. En nog veel, veel meer. Wij hebben meer dan 200 verschiollende geluiden verzameld.
Dit is slechts het begin, omdat de geluiden van de CD nooit een echte stimulans van een echt voorwerp kunnen vervangen, een voorwerp, die naast het produceren van bepaalde geluiden, zijn eigen afmetingen heeft en beweegt. Hier zorgen we in later stadium voor; de cd’s zijn slechts een voorproefje van de verdere werkzaamheden.
Opmerking: De cd spelen we eerst heel zacht af, geleidelijk maken we het geluid harder anders zal het averechtse uitwerking hebben en uiteindelijk zullen de volwassen honden bang zijn voor verschillende geluiden.

Prenatal songs

Prenatal songs CD

Prenatal songs CD

Prenatal songs

Prenatal songs

Other sounds:

CD sounds

CD sounds

Sounds CD

Sounds CD

Sounds CD

Sounds CD

2. Massage. Een lichte massage van het hele lichaam (van de overgangsperiode) continueren we door de gehele periode van de socialisatie, zolang wij de pups nog bij ons te hebben.

3. Puppies moeten mogelijkheid krijgen om verschillende mensen te leren kennen. Houd in gedachten dat de hond niet alle mensen tot een soort rekent. Een baby, een kind, tiener, een jongen, een meisje, man, vrouw, een oude vrouw met een stok, een man met een bril, een man met een baard, een politieman, een postbode, een priester – voor de hond zijn ze allen vertegenwoordigers van de verschillende soorten. Al deze mensen moet de pup leren kennen tijdens deze periode. Weet je al waarom honden blaffen naar postbodes?
In onze kennel brengen we de puppies in contact met verschillende mensen – zelfs met de rare mensen. Hierdoor (mits verdere doorgezet door de eigenaren) maken rare mensen geen vreemde indruk op de hond.
Ook hier is de sleutel de toon van de stem. Honden beschouwen de hoge stem als spannend en de lage als agressief (dat is waarom veel honden bang voor mannenstemmen, of voelen meer respect van hen)

Labradoodle, baby

Labradoodle, baby

Labradoodle,man

Labradoodle,man

Labradoodle, woman

Labradoodle, woman

Labradoodle, woman

Labradoodle, woman

Labradoodle, woman

Labradoodle, woman

Labradoodle, woman

Labradoodle, woman

Labradoodle, tall man

Labradoodle, tall man

Labradoodle, sleeping

Labradoodle, sleeping

labradoodle, santa

labradoodle, santa

Labradoodle, santa, mask

Labradoodle, santa, mask

Labradoodle, santa in mask

Labradoodle, santa in mask

Labradoodle, safe children

Labradoodle, safe children

Labradoodle, safe children, man

Labradoodle, safe children, man

Labradoodle, safe children, little santa

Labradoodle, safe children, little santa

Labradoodle, I can do the same

Labradoodle, I can do the same

Labradoodle, christmass

Labradoodle, christmass

Labradoodle, child

Labradoodle, child

Labradoodle, brunets

Labradoodle, brunets

Labradoodle, boy

Labradoodle, boy

Labradoodle, blonds

Labradoodle, blonds

Labradoodle, baby

Labradoodle, baby

Labradoodle, baby

Labradoodle, baby

Labradoodle, people

Labradoodle, people

Labradoodle, man

Labradoodle, man

Labradoodle, people play

Labradoodle, people play

Labradoodle, different people

Labradoodle, different people

4. Andere honden en dieren. Puppies moeten worden ingesteld op het contact met andere honden en puppies. Honden in de fokkerij doen er niet toe, omdat puppys als hun ruddel behandelen. Het belangrijkste echter is contact met andere honden. Maar let op – deze honden moet VEILIG zijn. De fokker moet adequate bescherming bieden tijdens deze contact en de signalen goed lezen die volwassen hond en puppy sturen. Alleen dan leert een pup dat andere honden veilig zijn. Voortzetting van deze contacten door de eigenaar is erg belangrijk. Contacten moeten veilig zijn en mogen niet worden onderbroken op het moment dat de pup nog niet voldoende zelfvertrouwen heeft, omdat het zijn onzekerheid kan versterken, wat kan leiden tot de angst voor andere honden.

Labradoodle, hamster

Labradoodle, hamster

Labradoodle, hamster

Labradoodle, hamster

Labradoodles and labrador

Labradoodles and labrador

Labradoodle, other dogs

Labradoodle, other dogs

Labradoodle, horse

Labradoodle, horse

Labradoodle and hamster

Labradoodle and hamster

Labradoodle and dogs

Labradoodle and dogs

Labradoodle and dogs

Labradoodle and dogs

Labradoodle,  other dogs

Labradoodle, other dogs

Labradoodle pups, horse

Labradoodle pups, horse

Labradoodles and other dogs

Labradoodles and other dogs

Labradoodles and other dogs

Labradoodles and other dogs

Labradoodles and other dog

Labradoodles and other dog

5. Verschillende loopoppervlakken. In overeenstemming met het beginsel van de gouden twaalf van Margaret Hughes – honden moeten hun poten op 12 verschillende oppervlakken gezet hebben. We bouwen zogenaamde paden, die zijn samengesteld uit een verscheidenheid aan loopoppervlakken waar en pup overheen moet lopen. Onderweg wordt de pup beloond. We nemen de pup ook naar verschillende locaties mee zodat het allerlei vormen van loopoppervlakken kan verkennen.

Labradoodle, brick

Labradoodle, brick

Labradoodle, tiles

Labradoodle, tiles

Labradoodle, stones

Labradoodle, stones

Labradoodle, stones

Labradoodle, stones

Labradoodle, stinging wiper

Labradoodle, stinging wiper

Labradoodle, snow

Labradoodle, snow

Labradoodle, rustling thing

Labradoodle, rustling thing

Labradoodle, roof

Labradoodle, roof

Labradoodle, path

Labradoodle, path

Labradoodle, metal

Labradoodle, metal

Labradoodle, linen bag

Labradoodle, linen bag

Labradoodle, ice

Labradoodle, ice

Labradoodle, grass

Labradoodle, grass

Labradoodle, fleece

Labradoodle, fleece

Labradoodle, edu path

Labradoodle, edu path

Labradoodle, corrugated

Labradoodle, corrugated

Labradoodle, cardboard

Labradoodle, cardboard

6. Training van de Australian Labradoodle pups beginnen we al als ze 6 weken oud zijn. Zitten, liggen, high five. Waarom doen we dit? Dan reeds leren de pups de regels van positieve training kenne, ze leren dat het goed is om te werken met mensen. Wanneer ze getraind worden door de nieuwe eigenaren kennen ze deze regels al, zodat het werken met hen gemakkelijker en plezieriger is. Ze zijn meer gericht op de trainer. Puppies beoefenen ook agility – een hindernisbaan. Alles wat we doen, doen op een leuke, speelse manier. Houd in gedachten dat het doel van de hindernisbaan nauwkeurigheid is in plaats van snelheid. De de snelheid neemt het niveau van adrenaline toe, die in sommige gevallen zelfs een week tijd nodig heeft om te dalen tot een aanvaardbaar niveau. Als we deze niet omlaag krijgen, zulle we een hyperactieve hond krijgen. Dus wees ook hier voorzichtig.

AGILITY:

Agility field

Agility field

Labradoodle wheel

Labradoodle wheel

Labradoodle tunnel

Labradoodle tunnel

Labradoodle tunel

Labradoodle tunel

Labradoodle slaloming

Labradoodle slaloming

Labradoodle slalom

Labradoodle slalom

Labradoodle slalom.

Labradoodle slalom.

Labradoodle hopa

Labradoodle hopa

Labradoodle hoop

Labradoodle hoop

Labradoodle come

Labradoodle come

Labradoodle come on

Labradoodle come on

Labradoodle circle

Labradoodle circle

EXERCISE:

Labradoodle high five

Labradoodle high five

Labradoodle, sit

Labradoodle, sit

Labradoodle, sit

Labradoodle, sit

Labradoodle, sit

Labradoodle, sit

Labradoodle, five

Labradoodle, five

Labradoodle, all sit

Labradoodle, all sit

7. Pups worden blootgesteld aan verschillende vreemde stimulansen waarmee ze in de toekomst geconfronteerd kunnen worden. Plastic tasjes, ballonnen, dozen, potten, klokken, fietsen, paraplu’s, zonnebrillen, maskers. Ze leren dat in hun omgeving in de toekomst iets vreemd en verrassend gebeuren kan, waar ze niet bang voor hoeven te zijn.

Labradoodle, bicycle

Labradoodle, bicycle

Labradoodle, bells

Labradoodle, bells

Labradoodle, horse

Labradoodle, horse

Labradoodle and balooner

Labradoodle and balooner

Labradoodle santa

Labradoodle santa

Labradoodle, santa

Labradoodle, santa

Labradoodle, cold fireworks

Labradoodle, cold fireworks

Labradoodle, balls

Labradoodle, balls

Labradoodle, tent, baloons

Labradoodle, tent, baloons

Labradoodle, tent

Labradoodle, tent

Labradoodle, noises, child

Labradoodle, noises, child

Labradoodle, chasing santa

Labradoodle, chasing santa

Labradoodle, christmass tree

Labradoodle, christmass tree

Labradoodle, strange surrounding

Labradoodle, strange surrounding

Labradoodle, strange surrounding

Labradoodle, strange surrounding

Labradoodle quad

Labradoodle quad

Labradoodle and strange horse

Labradoodle and strange horse

8. Verrijkte omgeving – de zijn verschillende voorwerpen die we rond het huis verspreiden, een verscheidenheid aan materialen. In deze materialen verstoppen we hondenlekkernijen. Taak van de puppy is snuiven, zoeken en eten. Waar dient het voor? Niet alleen om nieuwe spullen te leren kennen, maar om stil leren te zijn. 10 minuten snuiven is voor een hond meer vermoeiend dan een uur lopen, dat ook nog het niveau van adrenaline verhoogt

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

Labradoodle, enriched environment

9. Puppies leren hoe je problemen op moet lossen. In een doos kruipen, op een doos klimmen, van een heuvel afdalen, in het water springen? Zo zullen ze in de toekomst in staat zijn problemen oplossen die ze op hun weg tegen zullen komen.

Labradoodle tunel

Labradoodle tunel

Labradoodles - igloo

Labradoodles - igloo

Labradoodle, under basket

Labradoodle, under basket

Labradoodle, tunnel

Labradoodle, tunnel

Labradoodle, on ice

Labradoodle, on ice

Labradoodle, in the water

Labradoodle, in the water

Labradoodle, in the rocket

Labradoodle, in the rocket

Labradoodle, in the box

Labradoodle, in the box

Labradoodle, how to get off

Labradoodle, how to get off

Labradoodle, how to get off

Labradoodle, how to get off

Labradoodle, different floors

Labradoodle, different floors

10. Puppies moeten de verschillende weersomstandigheden leren kennen, sneeuw, regen en storm te begrijpen, ze moeten ‘s nachts naar buiten kunnen gaan.

Labradoodle night

Labradoodle night

Labradoodle, storm

Labradoodle, storm

Labradoodle, night

Labradoodle, night

Labradoodle storm

Labradoodle storm

11. In de derde week van hun leven, gedurende een week, eenmaal daags doen we oefeningen van het middenrif bij honden. Dankzij deze oefeninge zullen je pups geen last hebben van reisziekte en goed de autoritjes kunnen verdragen. Fokkers die deze oefeningen niet toepassen moet hun puppies meenemen voor een paar ritjes in de auto.

car trips

car trips

Dit is allemaal wat de fokker zou moeten doen en de nieuwe eigenaar moet zijn werk continueren tot ongeveer 16 levensweek van de hond.

Arme omgeving waarin de pups bij de fokker leven (de zogenaamde kooi fokkerijen) zal negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van de hond. Maar niet alleen daar op. Ook de onervaren fokkers die hun pups proberen te beschermen voor diverse geluiden en stimulansen werken onbewust in hun nadeel. Soms gebeurt het ook dat vanwege de suggestie van een dierenarts de eigenaren hun pups tot hun 12de levensweek niet mee naar buiten nemen (wegens gebrek aan vaccinatie). Echter, een dergelijke activiteiten hebben groot invloed op de psyche van een volwassen hond.
We moeten ervoor zorgen dat er een gewenning aan een bepaalde stimulans ontstaat. We willen de honden niet sensibiliseren – extra gevoelig maken voor een bepaalde stimulans.

Om tot gewenning aan een bepaalde stimulus te komen is het belangrijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen:
– Stimulus moet in de beginfase niet al te sterk zijn
– Puppy moet vrij zijn om vrij weg te lopen van stimulans
– Contact met de stimulans moet worden herhaald.

Als er aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dreigt het gevaar van sensibilisatie – overgevoeligheid voor een stimulans en in de toekomst zal onze hond bang voor zijn, en sterker nog – er zal generalisatie ontstaan en alle andere soortgelijke stimulansen zullen dezelfde reacties van angst teweegbrengen.

Voldoende kennis over de kritische periode van ontwikkeling, gevoel en gezond verstand zijn de dingen die nodig zijn voor de socialisatie van de pups. Elke pup is geboren als een schone, onbeschreven bladzijde. Tijdens de eerste weken van het leven hebben we te maken met intensieve ontwikkeling van verbindingen tussen hersencellen. Wat de pup zal ervaren tijdens de eerste weken van zijn leven ZAL INVLOED HEBBENOP ZIJN GEDRAG IN DE TOEKOMST.

Maar hangt het allemaal alleen af van de fokker? Zelfs de allerbeste socialisatie door de fokker zal niet erg zinvol zijn als de nieuwe eigenaar niet verder gaat met de socialisatie. De socialisatie periode eindigt niet bij de fokker, dit gaat door tot de pup ongeveer 16 weken oud is. Alles wat er gebeurt in deze periode zal een impact hebben op de pup. Er zijn 4 ‘angst periodes’ in het leven van de pup; rond 8 weken, 12-16 weken, 8 maanden en 13 maanden. Elke traumatische omstandigheid die een pup meemaakt gedurende deze periodes (gebeten worden door een hond, plotselinge enge geluiden, enz.) zal een effect hebben op de psyche van de pup.

Edyta Gajewska
Zoopsychologist, Animal Behaviourist

Het artikel is geschreven door, en eigendom van, Edyta Gajewska van Wlochata Pasja. Kopiëren en gebruiken van het artikel of de inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

——————————————–

Wlochata Pasja
Fokker van originele Australian Labradoodles

0 Comments

volgend bericht?

Puppies zijn geboren!

Zodra wij voor het juiste genetisch materiaal gezorgd hebben- van ouders met gewenste uitstraling en karakter, moeten we niet vergeten dat dit slechts het begin is van onze weg. De genen kunnen in feite "ingeschakeld" of "uitgeschakeld" woerden, afhankelijk van de...

Het eerste congres van Australian Labradoodles :)

Niet zo lang geleden, in april hebben we onze eerste doodle congres in Polen georganiseerd, voor de honden afkomstig van de Wlochata Pasja en Kudlaty Czar.   Het was geweldig! Agnieszka Pache en Alexandra Galka van de opleidingscentrum Everest organiseerden voor...