Bezoeken

Komt gerust eens bij ons langs. Wij zul­len u met ple­zier ontvan­gen en u kunt erop reke­nen dat onze Labra­do­odles u entho­usiast kwi­spe­lend zul­len komen begro­eten.
Wan­neer het voor u te ver weg is om bij ons langs te komen, dan bent u natu­ur­lijk ook welkom op ons blog, waar u getu­ige kunt zijn van het dage­lijks leven van onze Austra­lian Labradoodles.

Dit is het adres van ons blog:
http://australian-labradoodles.blogspot.com/

Nie­uws over ons kunt u ook vol­gen op ons Face­book pagina

http://www.facebook.com/WlochataPasjaLabradoodles

Wij nodi­gen U uit om ons regel­ma­tig te bezoeken

——————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl