Australian Labradoodles en allergieën

Als je last hebt van aller­gie of een ast­ma­pa­ti­ënt bent, is het beste wat ik je zou kun­nen aan­be­ve­len een tijd met onze Austra­lian Labra­do­odles door te bren­gen. Alleen op die manier kun je er ach­ter komen of deze hon­den aller­gi­sche reac­ties bij je vero­orza­ken. Onze “hairy family” nodigt je van harte uit om een bez­oek aan ons te brengen.

Ik zelf was erg scep­tisch over deze manier van testen, en voor­dat ik er een aan­scha­fte, heb ik gedu­rende een paar dagen enkele uren per dag met deze hon­den doorgebracht.

Tij­dens dit soort bez­oeken leer je ook het fan­ta­sti­sche tem­pe­ra­ment van deze die­ren ken­nen. De Austra­lian Labra­do­odles zijn door jaren­lang selec­tief fok­ken gewor­den wat ze nu zijn: fan­ta­sti­sche hon­den voor ast­ma­pa­ti­ën­ten en men­sen met ver­schil­lende allergieën.

Uite­ra­ard zijn niet alle Labra­do­odles hypo­al­ler­geen. Bever­ley Man­ners van de Rutland Manor zegt op haar website dat 99% van haar hon­den aller­gie­vrien­de­lijk zijn. Alleen bij de mul­ti­gen Austra­lian Labra­do­odles die door selec­tief fok­ken over deze aller­gie­vrien­de­lijke eigen­schap­pen beschik­ken kan men zeg­gen dat ze hypo­al­ler­geen, aller­gie­vrien­de­lijk zijn. Al mijn hon­den komen van Rutland Manor vandaan.

Jouw aller­gie hoeft niet persé vero­orza­akt te zijn door het hon­den­haar. De vero­orza­kers ervan kun­nen net zo goed zijn: huid­schil­fers, ontla­sting van de hond, zijn spe­ek­sel of aller­gi­sche stof­fen die de hond in zijn vacht bij zich meedra­agt. Het is aan te raden om zo’n ken­ni­sma­kings­be­zoek te plan­nen in een periode die vrij is van ver­schil­lende gra­spol­len, waar je voor aller­gisch kunt zijn. Dit helpt je te bepa­len, of je aller­gie inder­daad door de hond vero­orza­akt wordt.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl