Het inentings — en ontwormingsprogramma

Pas­ge­bo­ren puppy’s wor­den beschermd door de anti­stof­fen die in de moeder­melk zit­ten (het zgn. colo­strum). Daarna komt er een periode waarin deze anti­stof­fen de kle­in­tjes niet lan­ger bescher­ming geven en zij ook nog niet in staat zijn zelf weer­stand op te bouwen. Juist in deze periode moeten zij wor­den inge­ënt. Hie­ron­der staat het inen­ting­splan dat bij Wło­chata Pasja wordt toegepast.

• week 6 – NOBIVAC PUPPY DP (hon­den­ziekte en parvo­vi­rose)
• week 9 – NOBIVAC DHP PiL (hon­den­ziekte, parvo­vi­rose, HCC/leverziekte, ken­nel­ho­est, ziekte van Weil)
• week 12 – NOBIVAC DHP PiL (hon­den­ziekte, parvo­vi­rose, HCC/leverziekte, ken­nel­ho­est, ziekte van Weil)
• week 14–15 – inen­ting tegen hondsdolheid

De inen­ting tegen honds­dol­heid wordt na een jaar her­ha­ald.
Een jaar na de laat­ste inen­ting met NOBIVAC DHP PiL wordt deze herhaald.

Ontwor­men:
– puppy’s: in de 2de, 4de, 6de en acht­ste week van hun leven
– hon­den tot 6 maan­den: elke 4 weken
– vol­was­sen hon­den: elke 3 maanden

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl