De Inteeltcoëfficiënt

Rutland Manor, een van de schep­pers van het Austra­li­sche Labra­do­odle ras, accep­te­ert in zijn pro­gramma een inte­el­tin­dex van maxi­maal 10%. In de meeste geval­len ligt deze ech­ter tus­sen 0,5% en 3%. Deze hoge stan­da­ard is het resul­taat van ruim 20 jaar hard en zor­gvul­dig werken met de juiste tijd­sin­te­rval­len en con­crete aan­le­idin­gen voor het inbren­gen van con­crete infu­sies.
Met behulp van een daarvoor bestemd pro­gramma zijn wij voor elke afzon­der­lijke com­bi­na­tie van fok­die­ren in staat de inte­elt­co­ëf­fi­ci­ënt te bepa­len.
De inte­elt­co­ëf­fi­ci­ënt van de geplande nestjes van Wło­chata Pasja:
Rutlands Cara mel Passion/Rutlands Black Onyxe — 2,6%
Rutlands Gol­den Glamour/Rutlands Black Onyxe — 2,0%
Rutlands Gol­den Glamour/Hyland Myst Knos sos — 1,0%
Wlo­chata Pasja Fili­gree Surprise/Rutlands Black Onyxe – 2,1%

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl